#deweek­van Patrice: een kijkje in de werkweek van een communi­catieconsul­tanthttps://futurecommunication.nl/blog/deweekvanpatrice-een-kijkje-in-de-werkweek-van-een-communicatieconsultant/