Juliette Smits van Future Communication.
Juliette Smits

Volkshuisvesting­nederland.nl: hét startpunt voor de woon­professional

Sinds 2020 verzorgt Future Communication het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van Volkshuisvestingnederland.nl. Consultants Dagmar, Osina, Juliette en (inmiddels oud-collega) René vertellen er graag meer over.

Lees verder
contentconsultant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt, meedoet en het prettig leven is. Daarom is het belangrijk dat de informatie over wonen en woningbouw online goed zichtbaar en vindbaar is voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. Volkshuisvesting Nederland richt zich op het informeren, motiveren en inspireren van haar doelgroepen.

René van der Kroon van Future Communication.

Verandervraag

Sinds 2020 verzorgt Future Communication de webredactie van Volkshuisvestingnederland.nl (voorheen woningmarktbeleid.nl). We houden ons bezig met het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de website en socialmediakanalen. De grootste uitdaging? Het vertalen van ingewikkeld beleid naar begrijpelijke taal voor volkshuisvestingnederland.nl, hét startpunt voor de woonprofessional. We startten de redactie met twee collega’s, maar inmiddels is het team dubbel zo groot geworden.

“Wij geven ook advies over de verbetering van de website, zoals de structuur, digitoegankelijkheid en opbouw. Hierdoor blijft de website overzichtelijk, toegankelijk en vooral relevant voor iedere bezoeker. Het CMS voelt vaak als een black box, ingewikkeld en onduidelijk wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen daarbij helpen.” – René

Osina Soumete van Future Communication.

Grip op verandering

Beleid kan soms best ingewikkeld zijn en verandert door de tijd heen. We helpen onze doelgroepen door het duidelijk aanbieden van informatie. We zetten in op het vertalen van beleid naar heldere taal, zodat iedereen begrijpt wat er staat. Ook laten we aan de hand van praktijkverhalen zien hoe beleid in de praktijk werkt en hoe je het slim kunt inzetten. Deze verhalen worden verteld door mensen uit de doelgroep en gaan over projecten in heel Nederland. Het is een mooie manier om partijen met elkaar te verbinden; de visie komt vanuit zowel woonverenigingen als de bewoners zelf. Inmiddels hebben we meer dan 150 praktijkverhalen gepubliceerd.

“Een praktijkverhaal is een mooi middel om beleid begrijpelijk en tastbaar te maken voor de doelgroep. Het praktijkverhaal over ontmoetingsruimten vind ik er een die andere organisaties inspireert hetzelfde te doen.” – Osina

Juliette Smits van Future Communication.

Wat werd er anders?

We hebben met elkaar mooie prestaties neergezet. Onze maandelijkse cijfers stijgen nog steeds flink. In 2020 startten we met zo’n 5.000 websitebezoekers per maand, maar inmiddels verwelkomen wij er maandelijks structureel 40.000. Het aantal dossiers is daarbij opgelopen tot maar liefst 87 onderwerpen. Tot slot is LinkedIn in 1,5 jaar tijd gegroeid naar meer dan 5.000 volgers. Daar zijn we trots op.

“Met behulp van onze socialmedia- en contentstrategie blijven we onszelf uitdagen onze kanalen nog meer te laten groeien. We meten onze resultaten en monitoren waar we moeten bijsturen. Zo bereiken we een steeds grotere doelgroep. Onze speerpunten zijn het informeren, inspireren en motiveren van de doelgroep.” – Juliette

Dagmar Hamoen van Future Communication.

Sterk team

Het voordeel van werken in een team met eigen collega’s is dat iedereen zijn eigen expertise heeft. De opdrachtgever kan daardoor bij ons aankloppen voor verschillende vraagstukken. Ook zorgt het voor flexibiliteit, wat bijvoorbeeld tijdens de kabinetswissel erg belangrijk was. Wij bewogen gemakkelijk mee met de nieuwe koers van de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge.

“We spelen goed op elkaar in, ieder met zijn eigen expertise. Zo hebben we kennis van het CMS, digitoegankelijkheid, het schrijven van nieuws of diepte-interviews, sociale media en de doorontwikkeling van de website. Daarmee ontzorgen we de opdrachtgever. We ondersteunen, maar helpen ook door te adviseren.” – Dagmar

Wat de klant vindt

“Wonen en Woningbouw staan hoog op de publieke agenda en er liggen veel grote opgaves. Die kunnen alleen slagen als we samenwerken met alle betrokken partijen. Heldere en goed vindbare informatie is daarbij van groot belang. In onze communicatie is volkshuisvestingnederland.nl een heel belangrijk kanaal, waar we veel naar verwijzen. Daarbij kunnen we vertrouwen op de redactie die de site actueel en toegankelijk houdt en alle content ook mooi wegzetten op social media.”

Sara Vernooij Coördinator communicatie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Of ben je benieuwd wat wij voor jou of jouw project kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Juliette Smits van Future Communication.
Juliette Smits 0682603447
(Vereist)