Ceciel Bik van Future Communication.
Ceciel Bik

Aandacht voor omwonenden bij ontwikkeling busbaan Noordwijk-Schiphol

Future Communication adviseerde de provincie Noord-Holland over de omgevingscommunicatie voor een nieuwe busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Benieuwd naar onze aanpak?

Meer weten?
Man en vrouw buiten met een plattegrond.

De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland werken hard aan een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding (een ‘HOV’) tussen Noordwijk en Schiphol. Met een nieuwe route: deels busbaan en een brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. De nieuwe busverbinding is een samenwerking van de twee provincies, Vervoerregio Amsterdam, Holland-Rijnland en de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Haarlemmermeer en Lisse. Senior communicatieconsultant Ceciel Bik (voorheen werkzaam bij Future Communication) adviseerde de provincie Noord-Holland over de omgevingscommunicatie voor dit project.

Verandervraag

Aan ons de vraag om aan de slag te gaan met de communicatieaanpak voor dit project, met aandacht voor de omgeving. Ceciel betrok de projectleider en de omgevingsmanager bij haar aanpak, en zorgde ervoor dat de communicatie intern en extern goed verliep. De grootste uitdaging aan dit project? Betrokkenheid bij iedereen creëren, en daarmee de kwaliteit en tevredenheid rondom het project hooghouden.

Ceciel Bik van Future Communication.

“Het is een intensief proces met veel afstemming met de omwonenden en andere belanghebbenden. Dit project zorgt voor veranderingen in de directe leefomgeving van veel mensen. Door met aandacht te communiceren met hen, verbeteren we hun houding tegenover het project én het project zelf.”

Ceciel Bik

Consultant

Grip op verandering: de communicatieaanpak

Het project loopt al verschillende jaren. In een eerdere consultatie met de omgeving vloeide de keuze voor de specifieke variant voor de route voort. In 2021 is de omgeving uitgebreid betrokken bij het ontwerp van de brug en het tracé. Ceciel gaf de omwonenden grip op alle veranderingen in hun leefomgeving door hen op verschillende manieren te betrekken bij het project, met o.a.:

  • Online ontwerpbijeenkomsten, waarvoor de omwonenden een persoonlijke uitnodiging ontvingen. “Zo’n directe benadering kan bijdragen aan meer betrokkenheid”, aldus Ceciel. Tijdens de bijeenkomst hoorden de deelnemers alles over de conceptontwerpen, en konden al hun vragen stellen.
  • Een film met een toelichting over het project en de mogelijkheid om hierover mee te denken.
  • Een interactieve kaart met daarin knelpunten, wensen en ideeën verwerkt die het projectteam heeft opgehaald. In twee rondes konden mensen reageren op de kaart.
  • Berichten op social media, lokaal en via de regionale facebookpagina Amstelland-Meerlanden.
  • Een website: project HOV Noordwijk-Schiphol.
Landschap omgeving van Schiphol.
Interactieve kaart met knelpunten en wensen voor de openbaarvervoerverbinding tussen Noordwijk en Schiphol.

Wat werd er anders?

“Met de omgeving hebben we de mogelijke verbeteringen in de route besproken”, vertelt Ceciel. “Bijvoorbeeld het verlagen van de hoogte van de nieuwe brug over de ringvaart. Daardoor kon ook de geplande verhoging van de Hillegommerdijk lager worden. Een mooie opbrengst! De interactieve kaart creëerde veel betrokkenheid: ruim 200 omwonenden en andere belangstellenden reageerden op de kaart en lieten hun stem horen”.

In 2022 staat nog op het programma: het vaststellen van het ontwerp, toelichting aan de omgeving, en de procedure van het Provinciaal Inpassingsplan. Naar verwachting gaat de bus vanaf eind 2025 de route rijden.

 

Looptijd opdracht

Van juni 2020 tot maart 2022.

 

Wat de klant vindt

Logo van provincie Noord-Holland.

“Ceciel heeft ons geholpen om de betrokkenheid van de omgeving bij het project te verbeteren. Door de inzet van verschillende communicatiemiddelen (film, interactieve kaart, social media en website), is dit goed gelukt. Daarbij speelde ook haar inzet en creativiteit een belangrijke rol.”

Gerton Pieters Projectmanager

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Future Communication 030 – 219 38 51
(Vereist)