Creëer draagvlak en win vertrouwen.

Omgevingscommunicatie

Bij omgevingscommunicatie draait het om verbinding én vertrouwen. Maar hoe zorg je dat jouw project, programma of organisatie draagvlak heeft in de omgeving? Hoe zorg je voor een goede verbinding en optimale relatie? En hoe ga je om met ontwikkelingen zoals de nieuwe omgevingswet?

Luister naar de omgeving

Verbinding maken, draagvlak creëren en vertrouwen winnen is niet makkelijk. Dit is een avontuur en een uitdaging op het snijvlak van omgevingsmanagement, communicatie en participatie. Veelal in een complex speelveld, met diverse stakeholders en uiteenlopende belangen. Luisteren naar de omgeving, op het juiste moment de interactie opzoeken en met de juiste woorden én op de juiste toon een goede uitleg geven. Wij weten hier alles van en helpen je graag.

Meer dan infrastructurele projecten

Omgevingscommunicatie, dat doe je toch bij infraprojecten? Dat klopt! Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan vele mooie, omvangrijke infraopdrachten. Bijvoorbeeld voor de aanleg of herinrichting van waterkeringen, bruggen, viaducten, wegen en sluizen. Maar we zetten omgevingscommunicatie ook in bij visieontwikkeling. Denk aan een nieuwe omgevingsvisie voor een provincie. Zo’n visie maak je niet alleen, dat doe je samen met de omgeving.

Bouwen aan relatie

Ook werken wij voor organisaties die door incidenten geconfronteerd worden met onrust, vragen en wantrouwen van belanghebbenden. Bijvoorbeeld door een verkeerde stap van een bestuurder, medewerker of cliënt. Wij denken en helpen mee om het contact en de relatie met de omgeving te herstellen door middel slimme interventies, zowel online als offline. Lees meer over digitale participatie

Platform Digitaal Draagvlak

We hebben met vier partners (De Bouwapp, Dialog, METT en Pro-Public) de handen ineengeslagen om samen een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de online dialoog. In het voorjaar van 2020 zijn we DigitaalDraagvlak.nl gestart. Digitaal Draagvlak is het kennisplatfom voor moderne omgevingscommunicatie en biedt omgevingsmanagers en communicatieadviseurs inspiratie, inzichten en tools om de online dialoog te verbeteren.

Digitaal Draagvlak speelt in op de toenemende veranderingen in de (online) dialoog met en door de omgeving. De vraag naar online participatie neemt een steeds grotere vlucht en blijft zich sneller ontwikkelen dan ooit. Het platform biedt een ruimte om met elkaar kennis te delen en ervaringen uit te wisselen; van elkaar te leren in plaats van het wiel opnieuw uit te moeten vinden. DigitaalDraagvlak.nl is een platform voor én door omgevingsmanagers en communicatieadviseurs: iedereen kan een bijdrage leveren.

Maak het waar!

Jouw project tot een succes maken, een gedragen visie ontwikkelen of onrust snel verminderen? Met een goede communicatieaanpak helpen onze waarmakers dit te bereiken. Door onze expertise weten we snel op te halen wat er in de omgeving leeft. Samen spelen we hier op in. Benieuwd wat we voor jouw vraagstuk kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Sorry, your browser does not support inline SVG.