Privacy- en cookie­verklaring

Door de website van Future Communication te bezoeken, ga je akkoord met deze privacy- en cookieverklaring en onze disclaimer.

 

Wie zijn wij?

Dit is de privacyverklaring van Future Communication (Herculesplein 88, 3584 AA Utrecht) waarin wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe jij ons kunt bereiken als je vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten onder de geldende privacywetgeving.

 

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

Future Communication verwerkt persoonsgegevens om een goede uitvoering te kunnen geven aan de tussen jou en Future Communication gesloten overeenkomst.

Future Communication gebruikt daarnaast de persoonsgegevens van haar bezoekers op de website voor de afhandeling van het bericht van de bezoeker dat via het contactformulier op de website verzonden kan worden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De volgende persoonsgegevens worden door Future Communication verzameld, gebruikt en bewaard:

Contactgegevens, dat wil zeggen: naam, e-mail, telefoonnummer, evt. postadres en alle overige gegevens die je achterlaat via het bericht in het contactformulier.

 

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?

Future Communication deelt jouw persoonsgegevens, behoudens toestemming, nooit met derden.

 

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer of mobiele toestel wordt geplaatst, zodra je de website van Future Communication bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op jouw computer over te brengen en bevatten, behoudens het IP-adres geen persoonsgegevens van jou. Als gebruiker van de website krijgt je jouw eigen, unieke cookies die alleen kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan jou heeft toegewezen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Future Communication gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • Functioneel doeleind: Tijdsbesparing. Met cookies bewaart onze website jouw instellingen, zodat je bijvoorbeeld, bij een nieuw bezoek aan onze website, niet opnieuw jouw inloggegevens in hoeft te voeren.
 • Statistisch doeleind: Future Communication gebruikt cookies om de website te analyseren en te optimaliseren. Via deze cookies houdt Future Communication bij hoe jij de website gebruikt, bijvoorbeeld hoe lang de website is bezocht. Voor deze statistieken maakt Future Communication gebruik van Google Analytics. Future Communication vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom heeft Future Communication een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Je kunt het privacybeleid van Google vinden op haar website. Future Communication deelt geen IP-adressen of andere persoonsgegevens met Google.
 • Future Communication maakt ook gebruik van webbakens: Webbakens, ook wel clear gif-technologie of actie-tags genoemd, worden gebruikt om de cookie op onze website te bezorgen. Deze technologie is een hulpmiddel dat Future Communication gebruikt om statistieken samen te stellen over het gebruik van de webpagina’s van Future Communication.
 • Tracking doeleinden:
  • Wonderkind
   Future Communication maakt gebruik van trackingcookies om jouw surfgedrag te analyseren. Aan de hand van deze analyse kan Future Communication jou advertenties en informatie tonen die op jouw voorkeuren zijn afgestemd. Future Communication meet tevens de interactie met deze advertentie. Om deze tracking mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de diensten van Wonderkind. Wonderkind is een partij die gespecialiseerd is in het trackingproces. Je kunt de privacyverklaring van Wonderkind hier (PDF) lezen. Trackingcookies worden uitsluitend na toestemming geplaatst.
  • Google
   Op de website van Future Communication wordt met behulp van Google jouw surfgedrag geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse kan Future Communication advertenties en informatie tonen die op jouw voorkeuren zijn afgestemd. Future Communication meet tevens de interactie met deze advertenties. Lees hier het beleid van Google. Trackingcookies worden uitsluitend na jouw toestemming geplaatst.

Indien je cookies wilt verwijderen of nieuwe cookies wilt weigeren, kun je hiervoor aanpassingen aanbrengen in de instellingen van jouw browser. De instructies voor deze acties kun je vinden onder ‘Help’. Het verwijderen/wijzigen van cookies kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website. Heb je op meerdere apparaten cookies verzameld en wens je deze allemaal te verwijderen, dan dient dit op elk afzonderlijk apparaat te gebeuren.

Wil je je cookievoorkeuren voor deze website wijzigen? Klik dan op de button hieronder en stel je voorkeuren opnieuw in.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens, behoudens jouw voorafgaande toestemming, niet met derden.

 

Wat doen we aan de beveiliging van jouw gegevens?

Future Communication heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Future Communication streeft ernaar om zoveel mogelijk gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA (de Verenigde Staten), dan neemt Future Communication de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

Hoelang bewaren van jouw gegevens?

Future Communication bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk gehouden zijn om gegevens langer te bewaren. Wij bewaren de gegevens die wij ontvangen via het contactformulier niet langer dan nodig is voor de afhandeling van jouw bericht.

 

Wat zijn jouw rechten als het om uw persoonsgegevens gaat?

Jij kunt jouw persoonlijke gegevens en de contactgegevens die je op de website hebt verstrekt, inzien en laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming van Future Communication. De contactgegevens van deze functionaris staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

 

Wijzigingen

Future Communication behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je vindt steeds de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Future Communication jouw gegevens registreert en verwerkt, dan kun je contact met ons opnemen per e-mail via privacy@futurecommunication.nl of door een brief te sturen naar Future Communication t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 2872, 3500 GW Utrecht. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Versie: 1.0 | Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.