Waar wij goed in zijn

Kernwoorden case

binnenvaartsluis Elleke Evers gebiedscommunicatie omgevingscommunicatie Prinses Beatrixsluis rijksmonument Rijkswaterstaat Sas van Vreeswijk

Prinses Beatrix opent de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland

De Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal in Nieuwegein is de belangrijkste rechtstreekse vaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Door de oplopende wachttijden en steeds grotere schepen is het Lekkanaal verbreed en legde Sas van Vreeswijk, de opdrachtnemer van Rijkswaterstaat, een derde sluiskolk aan. Ten tijden van de aanleg bleven de huidige twee kolken operationeel om zo de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken.

Vraag

Bij de aanleg van de kolk komt veel communicatie kijken. Niet alleen zijn er veel belangenverenigingen, omwonenden en stakeholders bij betrokken, ook betreft het een rijksmonument in een natuurgebied. Om deze complexe gebiedscommunicatie in goede banen te lijden zijn Communicatieadviseurs Elleke Evers en Daisy Fundter aangesteld op de opdracht. Een uniek project waarbij zij de omgeving intensief hebben betrokken gedurende het gehele proces. De vraag? Help aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk bij de ontwikkeling en uitvoering van een communicatiestrategie om het draagvlak voor de aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal te vergroten en versterken.

Onze aanpak

Vanaf het begin van het project in 2012 al zijn er informatieavonden gehouden en hebben we probeert goed naar bewoners te luisteren. Tevens organiseert Sas van Vreeswijk regelmatig rondleidingen op de bouwlocatie, om letterlijk te laten zien wat er allemaal ‘buiten’ gebeurt. Naast de rondleidingen waren er nog tal van andere publieksevents, zoals het inhijsen van de sluisdeuren en de verplaatsing van meerdere kazematten; spectaculaire nog nooit vertoonde technische hoogstandjes. De zwaarste woog wel 1,6 miljoen kilo. Maar hoe organiseer je het publieksbezoek bij zo’n evenement? Elleke: “standaardoplossingen zijn er niet. En het weer werkt natuurlijk ook niet altijd even goed mee. Het loopt altijd anders op een bouwterrein en je weet ook niet wat de opkomst zal zijn. Maar die onverwachte dingen maken het juist zo leuk en uitdagend en het was een groot succes. Beide events haalden het journaal!”

Juist in die combinatie van complexe gebiedscommunicatie en het organiseren van evenementen zit de kracht van Future Communication.

Praktisch voorbeeld: Kanaaljutters

Bijzonder zijn de zogenaamde ‘Kanaaljutters’. Omwonenden en andere geïnteresseerden konden hun foto’s van de sluis, de bouw en de omgeving delen op het online platform van de Prinses Beatrixsluis. “Mensen verbinden en het creëren van goodwill kan ook heel goed door het opbouwen van een community. De Kanaaljutters zijn onze ogen in de omgeving en ambassadeurs van het project,” aldus Daisy.

Resultaat

Wanneer je te maken hebt met bouwlocaties, gelden er allerlei restricties. Dat betekent een hoop geregel, veel ad-hoc werkzaamheden, een flinke dosis stressbestendigheid en flexibiliteit. En dan mag het resultaat er zeker zijn! De officiële opening, door prinses Beatrix, was toch wel de kers op de taart. Daisy: “Het is lang spannend geweest of het allemaal wel ging lukken. Je werkt met zijn allen echt toe naar die opening en staat voortdurend onder tijdsdruk. Ook logistiek was het een hele puzzel. Maar als het dan allemaal goed verloopt, dan geeft dat een heel fijn voldaan gevoel.”

Looptijd opdracht

2016 – februari 2019

Beatrixsluis over Future Communication

“Het bouwen van een grote sluis is niet eenvoudig. Los van het vele beton en staal, zijn er ontzettend veel stakeholders te managen. Als bouwcombinatie Sas van Vreeswijk hebben we verstand van bouwen en Future Communication heeft verstand van mensen. Die combinatie is een ideaal gebleken. Met de hartverwarmende inzet van Daisy en Elleke zijn niet alleen wij tevreden met het resultaat, maar ook iedereen om ons heen. Volledig, professioneel en op tijd.”