Waar wij goed in zijn

Kernwoorden case

hr communicatie overheidscommunicatie stakeholder management

Implementatie van nieuw generiek functiegebouw bij 12 provincies

We kennen in Nederland 12 provincies, elk met hun eigen functiegebouw. Het gevolg? Honderden verschillende functies. Hoog tijd om het voor alle provincies duidelijker en overzichtelijker te maken. Werkgevers en vakbonden hebben daarom een nieuw generiek functiegebouw ontwikkeld dat voor alle 12 provincies gelijk is en beter inzicht geeft in de loopbaanmogelijkheden voor de provinciemedewerker.

Vraag

Om de implementatie van het generieke functiegebouw in goede banen te leiden, heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan Future Communication en zustermaatschappij Human Capital Group gevraagd om voor de provincies een algemene communicatie en implementatie-aanpak én een op maat gemaakte communicatiestrategie te ontwikkelen.


Klik op de afbeelding om de animatievideo te starten.

Mijn aanpak

Inge de Kruijf was namens Future Communication als communicatieadviseur betrokken bij het project: “Als eerste heb ik met verschillende sleutelfunctionarissen in de provincie gesprekken gevoerd over de veranderingen. Tijdens deze gesprekken is gepolst of binnen hun provincie weerstand te verwachten viel. Met deze informatie heb ik een impactanalyse en een op maat communicatieaanpak ontwikkeld. De kern van het verhaal: neem de tijd voor de implementatie en neem medewerkers stapsgewijs mee door deze verandering. Vervolgens heb ik de provincies geholpen bij het ontwikkelen van uitgebreide communicatietoolkit. Elke provincie kon hierbij kiezen uit een gevarieerde set aan communicatiemiddelen. De uitdaging hierin was te zorgen dat alle medewerkers van alle verschillende provincies dezelfde boodschap zouden horen. Nadat medewerkers op de hoogte waren gesteld van de verandering kregen ze een persoonlijke brief (“verhuisbericht”) thuis waarin alles nog een keer werd uitgelegd. De kernboodschap: er verandert weinig voor jou! Een geruststelling voor velen. Dat de naam van de functie anders zou worden, werd vaak niet als een groot probleem ervaren.”

Resultaat

“Centraal bij de implementatie van dit nieuwe generieke functiegebouw stond het maximaliseren van draagvlak binnen iedere provincie via een adequaat communicatiebeleid. Met de oplevering van het communicatieplan, bestaande uit een generiek deel en een optie voor maatwerk, en de uitvoering ben ik er ruimschoots in geslaagd het gewenste resultaat op te leveren.”

Interprovinciaal Overleg over Future Communication

“Voor de implementatie van dit nieuwe generieke functiehuis werkten we volgens hele strakke tijdslijnen. Inge heeft binnen deze kaders fantastisch werk afgeleverd. Ze wist snel de juiste tone of voice te vinden, waarmee we alle provincies konden overtuigen van het nut en de noodzaak van het nieuwe functiehuis. Gezamenlijk hebben we gezorgd voor een gestroomlijnde implementatie waarbij de provincies de middelen kregen om hun boodschap goed met hun medewerkers te kunnen communiceren.”
Richard van der Mast, projectleider werkgeverszaken IPO