Waar wij goed in zijn

Kernwoorden case

communicatiestrategie omgevingscommunicatie smart mobility SmartwayZ.NL stakeholders

SmartwayZ.NL: een unieke samenwerking om het slimste wegennet van Europa te realiseren

De provincies Noord-Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland werken aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland: SmartwayZ.NL. Het doel? De doorstroming in Zuid-Nederland verbeteren. De aanpak varieert van smart-mobility-oplossingen, zoals slimme verkeerslichten, bandenspanningsmeters en campagnes om spitsmijden te bevorderen, infrastructurele aanpassingen, het aanpakken van vervoersknooppunten én het stimuleren van mobiliteitsinnovaties. Kortom: smart mobility waar kan, asfalt waar nodig. Waarom? Een slimmer mobiliteitssysteem versterkt de internationale connectiviteit en de economie in Zuid-Nederland.

“Smart mobility waar kan, asfalt waar nodig.”

Vraag

Het programma SmartwayZ.NL bestaat uit acht deelopgaven, elk in een andere fase en aangestuurd door een andere organisatie. De initiële vraag vanuit de provincie Noord-Brabant was dan ook: help ons om het gedachtegoed van SmartwayZ.NL uit te dragen richting alle betrokken partijen. Met andere woorden profileer het programma richting de mobiliteitsprofessional.

Mijn aanpak

“Voor SmartwayZ.NL ben ik verantwoordelijk voor de tactische en operationele realisatie van de communicatiestrategie. Daarin staat dat we SmartwayZ.NL als thought leader op het gebied van slimme mobiliteit willen positioneren. Aan mij de taak om deze toonaangevende samenwerking inclusief alle resultaten onder de aandacht te brengen bij alle stakeholders.

Praktisch gezien laat ik alle (interne) stakeholders weten dat de regio hard werkt aan een slim mobiliteitsnetwerk. Ik organiseer bijeenkomsten -zoals de Expeditiedag voor 141 betrokken partijen en de Programmadag voor honderden collega’s van SmartwayZ.NL-  en werkbezoeken. Daarnaast beheer ik de website, coördineer ik de nieuwsbrief en werk ik aan de interne communicatie (waaronder het opzetten en uitrollen van een inwerkprogramma). Natuurlijk allemaal met het doel om te informeren, inspireren en te verbinden. Zo willen we de externe doelgroepen vertrouwen geven in SmartwayZ.NL en trots en commitment genereren bij alle samenwerkende partijen binnen het programma.”, aldus Paulien Trommelen, medior communicatieconsultant.

Voorbeelden

SmartwayZ.NL heeft al verschillende concrete resultaten opgeleverd. Zo geven we start-ups de mogelijkheid om prototypes te testen in de praktijk. Is TimesUpp gelanceerd, een digitale reisassistent die gebruikers via real-time data inzicht geeft in het best mogelijke traject van A naar B. Hebben we samen met een groot hightechbedrijf een nieuwe directe lijn opgezet tussen Centraal Station Eindhoven en het bedrijventerrein. Én is een provinciale weg bij Helmond voorzien van zogenaamde iVRI’s, intelligente verkeersregel installaties waardoor het vrachtverkeer prioriteit krijgt, om zo de doorstroming te optimaliseren.

Resultaat

“Ik ben het meest trots op de unieke manier waarop wij samenwerken met zoveel verschillende stakeholders en doelgroepen”, aldus Pieter van Ginneken, programmamanager SmartwayZ.NL. “Mede door de inzet en regie van Future Communication vertonen de projecten meer samenhang. De nadruk ligt op afstemmen, verbinden en samenwerken. Zo wordt de Programmadag en de Expeditiedagen voor onze externe stakeholders goed bezocht, stijgt het aantal bezoekers op de website, zijn we zichtbaarder in verschillende media én biedt Future Communication de nodige structuur in onze communicatie.”

Looptijd opdracht

Tot 2026.

Pieter van Ginneken

Provincie Noord-Brabant over Future Communication

Pieter van Ginneken, programmamanager SmartwayZ.NL: “De samenwerking met Future Communication en in het bijzonder Paulien Trommelen bevalt mij zeer zeker. Paulien begrijpt in wat voor complexe omgeving zij aan het werk is en pakt zaken snel op. Zij geeft op een professionele manier invulling aan haar rol en taken.”