Waar wij goed in zijn

Kernwoorden case

interne communicatie omgevingscommunicatie overheidscommunicatie Provincie Noord Holland stakeholders

Provincie Noord-Holland verbindt reizigers aan natuur- en recreatiegebieden met Buitenpoorten

Provincie Noord-Holland wil haar zestig stations en vier grote busstations in de provincie beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen. De provincie heeft daarom het programma OV-knooppunten ontwikkelt, waarbij nieuwbouw en bedrijvigheid in stationsgebieden wordt gestimuleerd. Momenteel wordt er naast de spoortrajecten Zaancorridor, Kennemerlijn en Schipholcorridor ook hard gewerkt aan een nieuw concept: Buitenpoorten. Buitenpoorten zijn stations die vlakbij natuur- of recreatiegebieden liggen en dus uitstekende kansen bieden voor reizigers, recreanten en toeristen om van het buitenleven te genieten. Vooral in Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de directe nabijheid van groen onderscheidend. Buitenpoorten is daarmee de uitgelezen kans om op een duurzame manier bij te dragen aan de leefbaarheid in de regio.

Vraag

Provincie Noord-Holland, MRA, NS, ProRail, diverse gemeenten én verschillende natuurorganisaties zijn betrokken bij de realisatie van Buitenpoorten. Dat maakt dat Buitenpoorten een omvangrijk, divers project is, waar veel bij komt kijken. Want hoe stimuleer je mensen om vanuit de stad met het openbaar vervoer via een Buitenpoort een natuur- of recreatiegebied te bezoeken én hun mening over het Buitenpoort-station te delen? Uit een recente studie van de provincie is gebleken dat het aantrekkelijk inrichten van het stationsgebied in combinatie met de uitrol van een uitgebreide marketingcampagne de meeste impact zal hebben. “Voor Provincie Noord-Holland werk ik voor het OV-knooppunten-programma en heb de uitdaging aangenomen om de communicatie omtrent Buitenpoorten samen met de partners op te pakken”, aldus Ceciel Bik, Communicatieadviseur Future Communication.

Mijn aanpak

Met de campagne: “Stap in het buitenleven, volg het spoor van de stad naar het landschap!” is Santpoort Noord in Gemeente Velsen van april t/m oktober 2019 aangewezen als pilotstation. Het station heeft door haar kansrijke ligging naast Nationaal Park Zuid-Kennemerland én verschillende uitspanningen waaronder Landgoed Duin en Kruidberg alle kenmerken en kwaliteiten van een Buitenpoort. Op 5 april is het Buitenpoort-station feestelijk geopend; een evenement dat samen met de partners is georganiseerd. Bij het promoten van Buitenpoort Santpoort Noord komen, naast evenementen, ook andere communicatie en marketingactiviteiten kijken, zoals: interviews, brochures en nieuwsberichten.

Naast het aantrekken van reizigers vraagt de samenwerking met alle partijen waaronder NS, Gemeente Velsen, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en bewoners en bedrijven uit de directe omgeving veel aandacht. “Deze samenwerking is zeker een uitdaging en tegelijkertijd ook erg kansrijk”, aldus Ceciel. “Het is belangrijk een gezamenlijke boodschap te kunnen uitdragen, alle belangen hierin mee te nemen en passend te maken in de verschillende communicatiestrategieën”, vertelt Corine Meijer, Programmamanager OV-knooppunten bij Provincie Noord-Holland.

“Tot slot zijn er naast alle marketingactiviteiten en strategische belangen ook ruimtelijke ingrepen nodig om van een station een Buitenpoort te maken. Voor de pilot is het station, in dit geval Santpoort Noord, voorzien van mooie natuurbeelden en is er een wandelroute vanaf het station naar het Nationaal Park gerealiseerd, die aansluit op de bestaande wandelroutes in het gebied. Met de pilot willen wij tevens achterhalen wat voor reizigers belangrijk is, zodat een Buitenpoort een fijne plek is om te verblijven. Denk aan voorzieningen op het station, zoals kleinschalige horeca en toiletten, maar ook aan faciliteiten zoals fietsenstallingen en aansluitingen op wandel- en fietsroutes”, aldus Ceciel.

Resultaat

Na de herfstvakantie wordt de pilot geëvalueerd. Reizigers hebben gedurende de volledige pilot hun ervaringen en belevingen kunnen delen via de NS-app ‘En? Hoe is je reis’ en tijdens de vakanties via een enquête op het station. Als de pilot slaagt, is het mogelijk dat ook andere stations op termijn een Buitenpoort worden. In Noord-Holland zijn ruim zestien potentiele Buitenpoort stations, zoals Haarlem Oostpoort (Spaarnwoude), Castricum en Wormerveer. Tevens heeft de NS, afhankelijk van de ervaringen, de ambitie om het Buitenpoorten-concept landelijk te realiseren.

Looptijd opdracht

Eind december 2019

Corine Meijer

Provincie Noord-Holland over Future Communication

Corine Meijer, Programmamanager OV-knooppunten bij Provincie Noord-Holland: “De samenwerking met Ceciel ervaar ik als zeer prettig. Niet alleen is ze echt lid van ons team, ze is ook zeer begaan met de inhoud van de werkzaamheden. Bij Buitenpoorten is zij dagelijks bezig met het verhaal neerzetten, het afwegen van belangen en het bedenken van een communicatiestrategie waar iedereen zich in kan vinden. Ik vind het heel waardevol dat zij nieuwe kansen ziet en op een proactieve manier daarin de lead pakt.”