Waar wij goed in zijn

Kernwoorden case

communicatiestrategie omgevingscommunicatie Schiphol stakeholders

Extra taxibaan op Schiphol: alle stakeholders op de hoogte

Vraag

De vertrek- en landingsbanen van Schiphol: rijbanen die de stroom vertrekkende en aankomende vliegtuigen moeten verwerken. Maar de cirkel die deze dubbele rijbanen vormen, is niet volmaakt. Op een deel van het traject moeten toestellen het doen met één rijbaan. Die enkele rijbaan wordt verdubbeld (inclusief een viaduct over de A4!), zodat alle rijbanen efficiënt kunnen werken. Dit project kent veel verschillende stakeholders: van de provincie, Luchtverkeersleiding Nederland tot Rijkswaterstaat en ProRail. Ook kunnen interne stakeholders niet vergeten worden, zoals collega’s binnen andere afdelingen op Schiphol die dagelijks met de rijbanen werken.

Communicatieadviseur Nadine Biegstraaten: “Aan mij de opdracht om ervoor te zorgen dat het project bekend is bij de stakeholders en ze mee te nemen in de noodzaak van het project. Ook is het van belang dat ze weten wat de werkzaamheden voor hen betekenen en dat ze trots kunnen zijn op hun bijdrage aan het project. Het is een complexe opdracht, met een complex stakeholderveld!”

Mijn aanpak

“Ik ben begonnen met het opzetten van een communicatiestrategie. Daar heb ik een storyline en kernboodschappen voor opgezet. Het was namelijk belangrijk dat we alle stakeholders zoveel mogelijk meekregen. De verschillende stakeholders maken of breken zo’n project: goodwill is erg belangrijk. Daardoor is het van groot belang dat alle werkzaamheden inzichtelijk zijn en dat helder is wie welke hinder kan gaan ervaren. Daarvoor heb ik ook een stakeholderbijeenkomst georganiseerd zodat iedereen een goed beeld kon krijgen van elkaars rollen en belangen.”

Resultaat

“De strategie is succesvol geïmplementeerd. Daarmee kon ik op juiste momenten en op de beste wijze verbinding leggen tussen de verschillende stakeholders, bijvoorbeeld door (digitale) bijeenkomsten. De projectsite was te allen tijde up-to-date en nieuwsbrieven en andere updates vlogen de deur uit. Interne communicatie is ook succesvol opgezet. Stakeholders wisten waar ze aan toe waren en wanneer ze updates konden verwachten. Ook hebben we, zelfs in coronatijden, succesvol enkele mijlpalen weten te vieren. Mijn favoriet was de livestream van de eerste paal van het viaduct!”

 

Schiphol over de samenwerking met Nadine

”Nadine heeft ons geweldig geholpen in het vooruitdenken welke communicatie paste bij projectontwikkelingen om ook in tijden van corona betrokkenheid te creëren.” Martine van Genderen, Executive Opdrachtgever Schiphol