Fatiha Laouikili van Future Communication.
Fatiha Laouikili

Effectieve leider­schaps­communi­catie? De oplossing is simpeler dan je denkt!

Collega Fatiha schreef een blog over hoe je abstracte onderwerpen kan vertalen naar jouw teamleden. Nieuwsgierig? Lees hieronder meer.

 

Meer weten?

21 november 2019

Kan leiderschapscommunicatie met simpele oplossingen al resultaat opleveren? Ik vind van wel! Mijn advies: laat de leidinggevende daar vooral samen met zijn of haar team aan werken. Je zult merken dat je makkelijker resultaten boekt en niet geheel onbelangrijk: draagvlak creëert.

In september 2019 lanceerde Erik Reijnders zijn boek ‘Maak van de lijn een punt’. Hij schreef een compact en praktisch boek over leiderschapscommunicatie. Een belangrijk thema dat binnen menig organisatie nog steeds een uitdaging is. In zijn boek en bijbehorende handleiding benoemt hij de meest genoemde taaie communicatievragen van leidinggevenden. Ik neem er één onder de loep en houd deze tegen het licht van de organisaties waar ik als communicatieadviseur leidinggevenden ondersteunde: hoe vertaal ik abstracte onderwerpen naar mijn teamleden?

Het falen van de 3×3-formule

In mijn dagelijkse praktijk kom ik vaak leidinggevenden tegen die ervan uitgaan dat een abstract onderwerp zijn weg wel vindt. Zo informeerde een leidinggevende zijn team eens over een organisatieverandering door middel van een presentatie. Toen er na afloop geen vragen kwamen, leek het verhaal te zijn geland. Niets was minder waar. Medewerkers gingen gewoon weer aan het werk. Weken later werden de schouders nog steeds opgehaald en was van een organisatieverandering geen sprake.

Ik vertelde deze leidinggevende over de zogenaamde 3×3-formule, zoals Reijnders deze noemt. Deze formule gaat uit van het feit dat de directie drie maanden bezig is met het uitdenken van de verandering. Vervolgens worden de middenmanagers in drie heidagen meegenomen in de plannen. Tot slot komt het verhaal drie minuten aan bod in het werkoverleg met medewerkers. En dat is geen succesformule.

Maak een veranderverhaal

De leidinggevende in dit verhaal realiseerde zich na mijn advies dat je met een aantrekkelijke presentatie van vijftien minuten niet veel verandering kunt bewerkstelligen in de hoofden van de medewerkers. We gingen samen met een aantal medewerkers terug naar de tekentafel en bedachten een nieuwe strategie om de verandering te verhelderen en maakten een implementatieplan. Ook schreven we samen met het team een veranderverhaal, met aansprekende praktijkvoorbeelden die voor iedere medewerker helder waren. Ik adviseerde om medewerkers ook bij toekomstige communicatievraagstukken te raadplegen, om zo draagvlak te creëren én gebruik te maken van ideeën en oplossingen van de doelgroep zelf. Inmiddels heeft deze organisatie een focusgroep in het leven geroepen, speciaal voor communicatievraagstukken.

 

Samen betekenis geven aan de verandering

Kortom, wil je dat de gewenste verandering echt goed ‘landt’ bij de medewerkers, vooral als het om een abstract onderwerp gaat, dan moet je ze tijd gunnen om de verandering samen te doorleven en er ook samen betekenis aan te geven. Bij Future Communication geloven we dat je effectieve veranderingen en de gewenste beweging in de organisatie kunt creëren wanneer medewerkers zich gezien, gehoord en betrokken voelen. We gebruiken daar verschillende werkvormen en methoden voor. Denk aan kernboodschappensessies, storytelling of een culture hackathon. Bij elke interventie spelen zowel leidinggevenden als medewerkers – in meer of mindere mate – een rol. Zo ontstaat draagvlak en betrokkenheid op alle niveaus.

 

Creëer als communicatiepro­fessional bewustwording

Leiderschapscommunicatie is onderdeel van de leidinggevende functie. Niet iedere leidinggevende is zich ervan doordrongen hoe belangrijk leiderschapscommunicatie is en hoe het je kan helpen om je organisatie- of teamdoelstellingen te realiseren. Ze focussen zich dan te veel op de inhoud en de cijfers. Maar soms heb je leidinggevenden die wel het belang van leiderschapscommunicatie inzien, maar hebben ze net dat ene duwtje in de rug nodig van bijvoorbeeld een communicatieadviseur. Toen ik een managementteam adviseerde een training leiderschapscommunicatie te volgen, werd dat vrij snel omarmd. Het management nam een meerdaagse training op in het jaarplan.

Wat mij betreft begint leiderschapscommunicatie bij bewustwording. Als communicatieadviseur vervul je een belangrijke rol in dat bewustwordingsproces; door goed en aandachtig luisteren naar de behoefte en door te vragen totdat je tot de kern komt en het antwoord vanzelf ontstaat in het hoofd van de leidinggevende. Wanneer dat gebeurt, kun je doorpakken en oplossingen aanreiken.

 

Meer weten over leiderschapscom­municatie?

Het boek ‘Maak van de lijn een punt’ van Reijnders kan hierbij helpen. Het biedt praktische en direct toepasbare tips voor de leidinggevende die van de lijn een punt wil maken.

Meer weten?

Vul je gegevens in en we nemen snel contact met je op. Of maak direct een afspraak.

Fatiha Laouikili van Future Communication.
Fatiha Laouikili 0612697720
(Vereist)