Future Communication

De Omgevings­wet

Oud-collega David schreef een blog over alle ins en outs van de nieuwe omgevingswet. Nieuwsgierig? Lees hieronder meer.

 

Meer weten?

25 april 2018

David Bosch is senior consultant bij Future Communication en houdt zich onder meer bezig met de Omgevingswet die 1 januari 2021 in werking treedt. Binnenkort houdt Future Communication een bijeenkomst voor gemeenten, waterschappen en andere geïnteresseerde partijen over deze nieuwe wet en wat de consequenties zijn voor communicatie. “2021 lijkt nog ver weg, maar de inwerkingtreding van de Omgevingswet valt binnen de huidige collegeperiode en vraagt veel voorbereiding en communicatie.”

 

Je hoort veel over de Omgevingswet, maar kan jij in het kort uitleggen wat het nou precies is?

Het kortste antwoord is dat dit de grootste wettelijke verandering is in Nederland sinds de Grondwetsherziening van 1848. Dan weet je meteen dat een écht kort antwoord geven niet mogelijk is, er gaat een hoop veranderen. Alle wetten die nu bestaan over onze fysieke leefomgeving gaan over in één enkele wet. Dus alles wat gaat over groen, water, wonen, bouwen en wegen komt samen. Het is een ‘anti-van-kastje-naar-de-muur-wet’ die integraal werken en vertrouwen als uitgangspunt heeft.

Man en vrouw buiten met een plattegrond.

Een hoop verandering betekent ook een hoop communicatie.

Zeker, op meerdere vlakken. De Omgevingswet heeft verschillende kerninstrumenten die communicatief nogal wat vragen. Het goed uitleggen wat de juridische consequenties zijn van de Omgevingswet is een ding. Maar wat te denken van het communicatief begeleiden van het digitale stelsel dat omgegooid moet worden? Of de cultuurverandering die organisaties moeten ondergaan om te werken in de geest van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken en daarmee een andere sturingsfilosofie. Zelf houd ik mij vooral bezig met de omgevingsvisie en de daarmee gepaard gaande participatie.

Wat houdt dat in?

De omgevingsvisie is een van de kerninstrumenten en alle overheden zijn verplicht om deze op te stellen. Hoe zien zij de fysieke leefomgeving in 2030 voor zich? En in 2050? Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 energieneutraal zijn? Hoe geven we invulling aan de grote woningbehoefte? En wat gaat Smart Mobility betekenen voor onze mobiliteitsopgave? Deze en vele andere vragen komen terug in de omgevingsvisie en gaan iedereen aan. Het opstellen van een omgevingsvisie kan dan ook niet zonder participatie van de inwoners en stakeholders.

 

De mensen mogen meepraten?

Moeten meepraten! Het gaat om hun leefomgeving. En daar is ook enorm veel animo voor, merk ik bij de Provincie Noord-Holland. De facebookpagina Jouw Noord-Holland, zoals de publiekscampagne heet, gaat inmiddels richting de 12.000 volgers. We vragen mensen hoe zij willen wonen, werken en leven in Noord-Holland; nu en in de toekomst. Geen vage vergezichten, maar gewoon praktisch. Iedereen moet de kans hebben om mee te praten over zijn of haar leefomgeving. Digitaal via bijvoorbeeld Facebook, maar ook fysiek via bijeenkomsten.

 

Je bent echt enthousiast.

Ja, dat word ik ook echt hiervan. Dit is waarom ik communicatieconsultant ben. Ik hou van projecten die ingrijpen op de leefomgeving van mensen. En dat is precies waar dit om gaat.

 

Binnenkort organiseert Future Communication een bijeenkomst over Communicatie en de Omgevingswet. Waarom?

2021 klinkt nog ver weg, maar valt binnen de huidige collegeperiode. We merken dat er veel vragen zijn bij organisaties over de Omgevingswet. Wat betekent de Omgevingswet voor onze organisatie? Waar kan of moet Communicatie een bijdrage aan leveren? Moeten er nu al acties ondernomen worden of kan het wachten? We brengen op de bijeenkomst een goede mix aan professionals bij elkaar en gaan gezamenlijk opzoek naar de antwoorden.

Meer weten?

Vul je gegevens in en we nemen snel contact met je op. Of maak direct een afspraak.

Future Communication 030 – 219 38 51
(Vereist)