« Naar het blogoverzicht

#20jaarFC: ‘Samen een wezenlijke bijdrage leveren’

Tijdens 20 jaar Future Communication komen veel verschillende opdrachten en opdrachtgevers langs. Maar wat maakt een communicatieopdracht extra interessant? Voor Ceciel Bik, al 16  jaar communicatieconsultant bij Future Communication, gaat het dan om samen een wezenlijke bijdrage leveren aan een bijzonder project. Samen met Rob van der Werff en Iranda Vermij, oud-collega’s van de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer uit de tijd, blikt ze terug op het project Oostvaarderswold.

Ceciel: “Ik heb veel opdrachtgevers en interessante opdrachten gehad, maar een opdracht die mij echt is bijgebleven is het project Oostvaarderswold, onze eerste grote opdracht op het gebied van omgevingscommunicatie in 2009- 2011. In opdracht van de provincie Flevoland en in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer ontwikkelden we een identiteits- en imagoplan voor een spectaculair nieuw natuur- en recreatiegebied, Oostvaarderswold. Dit gebied zou de Oostvaardersplassen en het Horsterwold verbinden en moest ontstaan door 1.800 hectare landbouwgebied om te vormen. Daardoor zou ruim 15.000 hectare natuur en recreatie van internationale allure ontstaan. Grote grazers zoals konikpaarden, heckrunderen en edelherten kregen hierdoor meer ruimte om zich vrij te bewegen. Dit was een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, het huidige Natuurnetwerk Nederland. Er was zelfs sprake van om het gebied ook te verbinden met de Veluwe.”

Economie, ecologie en recreatie

“Het moest het eerste natuurgebied worden dat economie, ecologie en recreatie zou combineren. Een recreatiegebied waar bezoekers en toeristen buiten de gebaande paden de natuur in konden trekken en van dichtbij grote grazers en andere dieren konden bekijken, dichtbij Amsterdam. Maar ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, waardoor de economie van Flevoland een boost zou krijgen. Die combinatie van economie, ecologie en recreatie kreeg ook internationale belangstelling. Zo hebben we bijvoorbeeld een groep Japanners op bezoek gehad.”

De omgeving betrekken

“Het was daarnaast ook een spannend project omdat jonge landbouwgrond weer tot natuur werd omgevormd. Dit stuitte op grote weerstand bij boeren. Toen we met de opdracht begonnen, was wel al 50% van de landbouwgrond aangekocht. Met mijn collega Theo Koster hebben we in een intensief proces al onze creativiteit ingezet, waarbij het Oostvaarderswold letterlijk en figuurlijk de sleutel vormde. De provincie Flevoland had hiervoor een projectorganisatie samengesteld waarin Theo een belangrijke rol vervulde. Naast het opstellen van een lobbymanifest organiseerden we heel veel bijeenkomsten. Om draagvlak in Flevoland te creëren sloten we ook aan bij evenementen en activiteiten in steden als Lelystad, Dronten en Emmeloord. In onze stand vertelden wij over het project en lieten maquettes zien. Ook hadden we een programma gericht op boeren, om in te gaan op hun argumenten en draagvlak te krijgen.

“Het plan stond zelfs op de agenda van de formatie van het kabinet Rutte 1. Uiteindelijk is het plan niet uitgevoerd, onder andere door de druk van LTO en omdat het Rijk de toegezegde gelden terugtrok. Het plan stond echter als een huis en ik kijk nog steeds met veel plezier terug op deze bijzondere opdracht en samenwerking.”

Vertaling naar beeld en taal

Rob van der Werff, destijds senior programmamanager Oostvaarderswold van de provincie Flevoland: “Bij het project Oostvaarderswold draaide het om politiek draagvlak. Conclusion Communication (de vroegere naam van Future Communication, red.) hielp ons in die tijd met de lobby in Den Haag. Hoe vertaal je de complexiteit van een project naar beeld en taal die Kamerleden aanspreekt? Het resultaat was een prachtig boekje, waarin eenvoudig en toch met diepgang werd uitgelegd wat de waarde was van het Oostvaarderswold voor natuur en economie. Het is uiteindelijk anders gelopen met dit project dan wij voor ons zagen. Maar aan dat lobbydocument denk ik nog altijd met veel plezier terug. Gewoon omdat het goed was.”

Geholpen en ontzorgd

Ook samenwerkingspartner Staatsbosbeheer heeft goede herinneringen aan het project en de samenwerking. Iranda Vermij, als communicatieadviseur van Staatsbosbeheer bij het project betrokken, vertelt: “Als beoogd beheerder van het gebied waren we nauw betrokken bij dit project en hebben we veel samengewerkt met Future Communication. Wat mij vooral is bijgebleven, is de combinatie van een heldere, strategische aanpak met hands-on uitvoering. Future Communication is een breed bureau dat alle aspecten van communicatie kan leveren, van strategie en plan van aanpak tot uitvoering van de middelen. Bij de lobby werd echt de hele omgeving meegepakt. Een fijne samenwerkingspartner en fijne mensen om mee te werken. Ik voelde mij door Future Communication geholpen en ontzorgd in mijn werk.”

Brochure Oostvaardersland

Tekst: Gail van den Hanenberg

Fotografie: provincie Flevoland